29 June 2014

Jan Voerman (1857 - 1941)
Dit is de tentoonstelling die ik onlangs heb bezocht. Jan Voerman is beroemd om zijn mooie wolkenluchten en zijn IJssel landschappen. Maar zijn prachtige bloemenstillevens hebben mijn hart gestolen.
Er waren ook een hoop studies en tekeningen van zijn hand te zien.

This is the exhibition I visited recently. Jan Voerman is famous for his beautiful cloudy skies and his IJssel riverlandscapes. But his wonderful flower still lifes stole my heart. There were also a lot of his studies and drawings on display.

De bloemenschilderijen zijn allemaal aquarellen.
The flower paintings are all watercolours.
Het laatste schilderij hieronder is een oude bekende. Misschien herinner je je nog dat ik een boekomslag heb nageschilderd (zie hier). Het blijkt dit schilderij te zijn, een aquarel van Jan Voerman. Wat leuk om het in het echt te zien!
The last painting below is an old friend. Maybe you remember I painted a copy of a bookcover (see here). It turned out to be a watercolour by Jan Voerman. So great to see it in real life!
Happy accidents...Experimenterend met neocolor II krijt en aquarel washes, gebeurden er hele spannende en onverwachte dingen. Het was mijn bedoeling om zachte schaduwen te creëren tussen stroken kleur. Maar de neocolor ging geheel zijn eigen gang.

Experimenting with neocolor II crayons and watercolour washes, exciting and unexpected things happened. I intended to create soft shadows between strips of colour. But the neocolor had a mind of its own.


Op weg naar een andere kunst tentoonstelling vandaag (zal je er in een volgende post meer over vertellen), liep ik door ongelooflijk mooie groene landschappen. En ik moest denken aan mijn groene washes hierboven. Vind je ook niet?

On my way to another art exhibition today (tell you more about it in a next post), I walked through incredibly luscious and green landscapes. And they reminded me of my green washes above. Don't you agree?

27 June 2014

Seurat and Van Gogh...

Onlangs ben ik naar het Kröller Müller Museum geweest, om de tentoonstelling over Georges Seurat, meester van het pointillisme, te bekijken. En natuurlijk ook kon ik ook de vaste collectie Van Goghs niet overslaan.
Hieronder een paar foto's.
Over de Van Gogh Gallery vind je hier meer informatie.
Tip: download het gidsje onderaan de webpagina, om meer Van Goghs te zien!
Veel plezier!

Recently I visited the Kröller Müller Museum, to see the exhitibion about Georges Seurat, master of pointillism. And of course I also admired their permanent Van Gogh collection. Below some photo's.
About the Van Gogh Gallery you'll find more information here.
Tip: download the booklet at the bottom of the webpage, to see more Van Goghs! Enjoy!

21 June 2014

Background...


Ik was zo voorzichtig met dit portret (zie hier), maar ik vond dat er iets aan ontbrak. Dus ik heb het Palestijnse meisje een achtergrond gegeven. En ik heb ook turquoise aan het palet toegevoegd. 

I was so careful painting this portrait (see here), but I thought it lacked something. So I gave the Palestinian girl a background. And I also added turquoise to the palette.19 June 2014

Dark cherries in a plastic container...Kon ze niet weerstaan. Weer eentje in de categorie "eerst schilderen, dan eten".
Wel moeilijk om de nat in nat verf enigszins in de hand te houden.

Dit schilderij is te koop in mijn Etsy winkeltje. SOLD

Couldn't resist them. Another one in the category "paint first, then eat".
Hard to control the wet in wet paints.

This painting is available in my Etsy shopSOLD

16 June 2014

Zodiac sign: Cancer 2Verder met de serie dierenriemtekens, heb ik een tweede versie van de Kreeft geschilderd. Zie de eerdere versie hier.
Ik moet zeggen dat ik liever een aaibaar dier schilder, en ik zie erg op tegen de Schorpioen. :) Maar ja, ik wil ooit alle twaalf tekens geschilderd hebben.

Continuing the zodiac signs series, I did another version of Cancer. See the earlier version here.
I have to admit, I'd rather paint a furry animal, and I am dreading Scorpio. :) Anyhow, one day I want to have painted all twelve signs.

10 June 2014

Red cherries...Naar een foto uit mijn archief. 
Deze soort rode kersen is hier niet te vinden. De kersen die hier nu in de winkels te koop zijn, zijn donkerder rood, soms bijna zwart van kleur.
Die zwarte kersen heb ik vorig jaar geschilderd, zie hier.

From a photo in my archive. 
This variety of red cherries is not to be found here. The cherries now available in the shops here, are a much darker red, almost black in colour.
Those black cherries I painted last year, see here.

01 June 2014

Portrait 4Het is zo moeilijk om op tijd te stoppen. De verleiding om nog een lijntje te schilderen is enorm! Dus ik heb mezelf streng toegesproken en geroepen: stop, stop nu! :) Ik hoop dat het gelukt is.
Dit is een Palestijns meisje, van een foto die al jaren wachtte om geschilderd te worden.

It is so hard to stop in time. The temptation to paint another line is huge! So I have been very strict to myself and shouted: stop, stop now! :) I hope I succeeded.
This is a Palestinian girl, from a photo that had been waiting for years to be painted.