18 May 2014

Portrait 3 ...Ik heb het deze keer heel anders aangepakt. Subtiliteiten zijn een beetje verloren gegaan in de vele washes.

I tried a different approach this time. Subtleties are a little lost in the many washes.

14 May 2014

Portrait 2 ...Deze keer heb ik een man geprobeerd, een portret van een Nederlandse acteur.
Ook hier zijn de ogen een beetje te groot, en ik heb niet helemaal zijn ondeugende glimlach te pakken. Maar alles bij elkaar ben ik tevreden met het resultaat, en ik denk dat er ook enige gelijkenis is. 
Hieronder een paar foto's van het proces.

I tried a male portrait this time, of a Dutch actor.
Again the eyes are a little too large, and I did not quite capture the cheeky smile. But all in all I am pleased with the result, and I think there is some resemblance too.
Below a few photos of the work in progress.
Ik heb drie kleuren gebruikt. Ultramarijn blauw en gebrande sienna, gemengd geven die twee kleuren een mooie donkere kleur. Maar voor de heel donkere delen heb ik ook indigo bijgemengd.

I used three colours. Ultramarine blue and burnt sienna, mixed together those two colours make a beautiful dark. But for the very dark parts I also added indigo to the mixture.

08 May 2014

Portrait...Ik bewaar al een tijdje de omslagfoto's van mijn televisiegids om te gebruiken als referenties voor het oefenen van portretten. Ik vind het schilderen van portretten leuk, zolang als ze maar niet hoeven te lijken. Dit is de eerste van de serie. Ik zie dat de ogen te groot zijn, het is moeilijk om de ogen niet te veel te accentueren omdat de glamoureuze dames op de omslag allemaal een hoop make-up dragen. 

I have been saving the covers of my television guide for some time now to use them as reference for portrait practice. I love painting portraits, as long as they 
don't have to bear exact resemblance. This is the first of the series. I know the eyes are to big, it is hard not to over-accentuate the eyes since all those glamourous ladies on the cover wear a lot of make-up.