10 January 2018

feathers 4...Fijn om weer veren te schilderen. 
Dit zijn grijsbruine eendeveren, die ik wat meer kleur heb gegeven.

Happy to paint feathers again.
These are greyish brown duckfeathers that I gave a bit more colour.

04 January 2018

The brushstroke you wish you hadn't...Iedereen die aquarelleert kent het wel: die penseelstreek die je beter niet had kunnen doen, maar nu is het te laat ..... 
Van bijna elk schilderij dat ik gemaakt heb, heb ik wel een eerste versie. Waar die foute penseelstreek alles bedierf, of waar ik een kleur toevoegde die er helemaal niet bij paste. 
En doorgaan maakt het alleen maar erger.
De meeste eerste versies liggen in de prullenbak, sommige heb ik bewaard. Omdat ze niet echt slecht waren, maar omdat de tweede versie beter was, sterker.
Deze judaspenning had ook een eerste versie, volkomen 'overbewerkt'. 
Maar deze tweede versie mag wel op mijn blog. 
Tja. Een dag in het leven van een aquarelliste.


Every watercolourist knows what I mean: the brushstroke you wish you hadn't done, but now it's too late ..... 
Of nearly all my paintings I made a first version. Where that wrong brushstroke ruined everything, or where I added a totally wrong colour. 
And continuing only makes it worse. 
Most first versions ended in the bin, some I kept. Because they are not that bad, but because the second version was better, stronger.
This honesty also had a first version, totally overworked. 
But this second one made it to my blog. 
Oh well. A day in the life of a watercolourist.

31 December 2017

my painting year...


Ik schilderde niet zo veel afgelopen jaar. 
Een landschap, bladeren, duiven, potloden en nog wat.
Ik hoop in 2018 meer te schilderen.

I have not painted very much past year. 
A landscape, leaves, pigeons, pencils and some more.
I hope to get back to more painting in 2018.

Happy painting in 2018!

17 December 2017

holly 2017...


Happy holly!

Er is nog één kerstillustratie die ik heb gemaakt, maar die komt volgende week. Succes met alle voorbereidingen voor Kerst!
There is one more Christmas illustration that I made, but it has to wait till next week. Good luck with all your Christmas preparations!

13 December 2017

christmas spirit and copycats...
Ik hou ervan om kleine kerstdecoraties te schilderen. Ik heb er een hoop gedaan in de loop der jaren. Kijk maar hier. Sommige heb ik gebruikt voor kerstkaarten.

I love painting little Christmas decorations. I painted a lot over the years. Look here. I used some of them for Christmas cards.

~~~~~~~

Het kleine hulstblaadje hieronder maakte ik in 2010. Ik had destijds een grote hulststruik in mijn voortuin, dus ik had life schildervoorbeelden te over. Ik gebruikte het schilderijtje op de achterkant van kerstkaarten die ik had laten drukken. Een kleine afbeelding vlak boven de copyright tekst.
Tot mijn ontzetting zag ik dat dit blaadje gekopieerd was door een bekende Amerikaanse aquarelliste, die het op dezelfde manier had gebruikt als ik: op de achterkant van haar kerstkaarten. Ze zal het ongetwijfeld zelf geschilderd hebben, maar het was een exacte kopie van mijn illustratie, inclusief de twee bessen. Niet eens een eigen interpretatie, nee, exact hetzelfde. 
Hetzelfde gebeurde met mijn engelenveer die ik in 2014 schilderde. Een vrijwel exacte kopie, in dezelfde kleuren, vond ik enige tijd later terug op het blog van een Franse blogvriendin (geen vriend meer). Ze gebruikte het ook als een kaart.

The little holly leaf below I made in 2010. At the time I had a huge holly bush in my frontgarden, so I had plenty of life references. I used the little painting on the backside of Christmas cards that I had printed, just a small image above the copyright text.  To my dismay I saw that a well-known American watercolorist had copied my little painting, and used it the same way I did: on the back of her Christmas cards. She undoubtedly painted it herself, but it was an exact copy of my illustration, including the two berries. Not even her own interpretation, no, an exact copy.
The same thing happened with my angel feather, that I painted in 2014. An almost exact copy, using the same colours as I did, I found some time later on the blog of a French blogfriend (not my friend anymore). She also used it as a card. 
Sommigen zeggen dat je het op moet vatten als een compliment, dat iemand je werk kopieert. Maar ik krijg er nog steeds een heel naar gevoel van in mijn maag, als ik eraan terugdenk. Het is gewoon diefstal. Zeker als iemand anders zelf met de eer gaat strijken.
Om toch positief te eindigen... laat je inspireren, maar blijf alsjeblieft trouw aan jezelf!!!

Some would say that it should be taken as a compliment that someone copies your work. But I still feel sick to my stomach when I think of it. It is pure theft.
More so if someone else is taking credit for it.
To end on a positive note..... feel free to be inspired, but please be true to yourself!!!

17 November 2017

a desk full of pigeons...Mijn hele werktafel ligt vol met duiven, maar deze twee vind ik het leukst.
Of a desk full of pigeons I like these two best.